هشتمين اجلاس رايزنان فرهنگي با شعار اقتدار معنوي، جبهه فرهنگي

مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان فرهنگي

11/12/88

سفيران فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خط مقدم جبهه فرهنگي در عرصه بين المللي هستند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز مركز اين جبهه فرهنگي است.  

 

بازتاب رسانه اي همايش

12 اسفندماه

11 اسفندماه

9-10 اسفندماه

 


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی